La meva línia de recerca s’orienta a l’estudi d’espècies exòtiques en ambients d’aigua dolça i marins, estudiant diferents enfocaments i considerant l’impacte d’estressors associats al canvi climàtic i la contaminació. Actualment, em trobo desenvolupament un projecte post doctoral, que té com a objectiu avaluar àrees d’alta diversitat d’espècies exòtiques a l’Atlàntic Sud-occidental i les variables que les determinen. Així mateix, detectar potencials àrees de risc d’introducció d’aquestes espècies per a l’àrea, implementant models de nínxol ecològic.