El meu camp d’investigació es centra en l’aplicació de les tecniques de metabarcoding en ambits marins per l’estudi de metafilogeografia, ambients antropotitzats i biodiversitat de comunitats bentoniques en diferents tipus de fons, entre d’altres. Més enlla de l’objectiu principal en els meus projectes, el que més m’interessa i m’hi fixo es en la composició de petits crustacis que formen part de la meiofauna i intento entendre com interactuen ambla comunitat on es traben.