En termes generals, l’objectiu d’aquest projecte és facilitar que els diferents grups d’investigadors puguin aprofundir amb fiabilitat tècnica en temàtiques emergents demandades pels nous Plans Estratègics i de Política Científica del CSIC, el MINECO i la CE. S’espera que això, al seu torn, contribueixi a convertir el CEAB-CSIC en un Centre de referència nacional i internacional en experimentació amb organismes aquàtics. En termes pràctics i a curt termini, el nou equipament sol·licitat persegueix tres objectius fonamentals:

1) potenciar la capacitat d’investigació experimental dels nombrosos equips de treball del CEAB-CSIC que actualment fan servir el LEOV però només de manera limitada a causa de la precarietat de l’equipament ;

2) atreure l’activitat experimental d’equips d’institucions científiques properes (Universitat de Barcelona, ​​Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona, etc.), així com d’altres agents (empreses i fundacions), alguns dels quals ja s’han interessat pel potencial de les instal·lacions;

3) dotar el LEOV de l’operativitat i la solvència suficient per convertir-lo en un Servei Científic Tècnic de qualitat.