Enric Sagristà (CEAB-CSIC) participa al monogràfic sobre Blanes de  ‘Quaderns de la Revista de Girona’

 ‘Quaderns de la Revista de Girona’, editat  per la Diputació de Girona amb el suport de l’Obra Social de La Caixa, dedica una de les seves sèries a monografies locals, amb estudis sobre la historia i l’entorn de pobles i ciutats de les comarques gironines. La darrera d’aquestes monografies la protagonitza Blanes, i entre els quinze autors que hi col·laboren hi figura Enric Sagristà (CEAB-CSIC), amb un estudi sobre l’erosió de la platja.

En el seu article l’Enric ens remarca la importància de la platja de Blanes com a eina de desenvolupament econòmic, cultural i social de la vila, històricament amb el comerç marítim i la industria pesquera i de drassanes, i actualment principalment amb el turisme. També ens descriu els perills que pateix aquesta zona costanera, que fa que periòdicament minvi considerablement la seva amplada, amb els conseqüents perjudicis que això provoca sobretot a l’economia local. Tal com apunta en el seu treball, les afectacions més importants que pateix el litoral blanenc són: els temporals marítims, el creixement urbanístic, l’extracció d’àrids a la Tordera i el dragat submarí.

Apunta que “una solució definitiva i global seria la de morforegenerar el delta de la Tordera recuperant l’extensió de platja perduda per dèficit d’aportacions fluvials,  “allunyant” les infraestructures de l’abast dels temporals”.

Des del CEAB ens felicitem que ‘Quaderns de la Revista de Girona’  consideri l’erosió de la platja com un dels temes més rellevats de la vil·la de Blanes i que esculli el treball del nostre company per significar-lo.

Enllaç a la notícia al web de l’Ajuntament de Blanes