Es reuneix la comissió tècnica de la taula de la Tordera, per començar a organitzar els equips de treball que s’encarregaran de tirar endavant les mesures presentades en l’informe tècnic

Una comissió de científics i naturalistes es va reunir a les dependències del CEAB, a Blanes, per estructurar l’estudi de diagnosi del medi natural que es presentarà el 19 de juny en la propera reunió plenària de la Taula de la Tordera. En aquest marc, el passat dimecres 14 de març al matí personal de diferents universitats (Barcelona, Autònoma de Barcelona-CREAF, ICTA i Girona), membres del CSIC i experts en la zona, hi van estar treballant. L’objectiu, determinar l’estat actual del medi natural al Delta de la Tordera.