ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA