Espècies invasores

Les espècies exòtiques invasores representen un dels principals problemes que amenacen a la biodiversitat mundial. Es tracta d’espècies originàries d’altres parts del món que han estat introduïdes de forma artificial, accidental o intencionada a un nou ecosistema i que, al cap de cert temps, s’han pogut adaptar al medi i l’han colonitzat. És el cas de la tortuga de florida, el visó americà, el cranc de riu americà, el silur, el mosquit tigre i, més recentment, la vespa asiàtica.

Les que arriben per accident, són introduïdes sobretot a través del comerç o el transport de llargues distàncies, com és el cas del musclo zebra, que va fer el viatge als cascs dels vaixells. Altres s’han introduït expressament per a la caça o la pesca, per a la horticultura i la jardineria i, per suposat, per a fer-les servir com a mascotes, consumir-les o utilitzar-ne les pells. Les espècies natives, al no haver evolucionat en contacte amb les nouvingudes, no hi poden competir i es veuen desplaçades. En el pitjor dels casos poden extingir-se, modificant l’ecosistema definitivament.

La ONU afirma que les espècies invasores són la segona causa de pèrdua de biodiversitat al món i avisa que a Europa, una de cada tres espècies autòctones està en perill crític d’extinció per aquesta amenaça, que segueix creixent dia a dia i amb molta força. A més dels greus impactes ecològics, aquest problema suposa un cost anual de 12.500 milions d’euros a la Unió Europea, i repercuteix en la salut dels ciutadans. És necessari, doncs, que les espècies invasores estiguin sotmeses a seguiment, polítiques de control poblacional i eradicació en els casos viables i més urgents.

La sensibilització és clau en els problemes mediambientals, però en el cas de les espècies invasores la conscienciació social és una part de la solució i pot reduir dràsticament la seva introducció als ecosistemes de casa nostra. En aquest sentit, com a consumidors hem de pensar en quina mascota estem adquirint o quina planta estem posant al jardí o a la terrassa. Cal ser conscients de les conseqüències de comprar mascotes exòtiques o plantes invasores. És responsabilitat de cadascú estar informat del que estem comprant.

Al CEAB, fa anys que treballem en el seguiment de les espècies invasores, en la detecció precoç, en controlar-ne la dispersió, en protegir la vida autòctona i en la restauració i conservació dels ecosistemes aquàtics naturals, ja siguin d’aigua dolça o salada. En el cas dels estanys dels Pirineus, s’està duent a terme l’eradicació del barb roig, un petit peix invasor que s’utilitza d’esquer viu per pescar la truita, i també les tres espècies de truita introduïdes. D’aquesta manera, vuit estanys d’alta muntanya ja han pogut retornar al seu estat natural sense peixos i l’ecosistema s’està recuperant per si sol.

Per altra banda, alguns projectes d’àmbit marí del CEAB estudien l’impacte que tenen les espècies invasores al litoral, doncs també al mar estan causant danys enormes. Per exemple, treballem amb les algues exòtiques invasores, que també són capaces de desplaçar a les autòctones, però no compleixen les mateixes funcions dins l’ecosistema. Moltes vegades fan desaparèixer a la resta d’espècies vegetals, o no són comestibles, o són tòxiques, o són petites i no ofereixen refugi a la fauna local, o bé tot alhora. I altres projectes, fins i tot, estudien aquest impacte en ecosistemes al complet, a través d’innovadores tècniques genètiques.

Programa emès el 14 de desembre del 2018

Podcast del programa