– Ecologia aquàtica
– Invertebrats aquàtics continentals
– Bioindicadors
– Conservació d’hàbitats i espècies aquàtiques
– Espècies exòtiques invasores