Efectes del temporal Glòria sobre el litoral

Pintó, JosepGarcia-Lozano, CarlaSardá, Rafael Roig-Munar, Francesc XavierMartí, Carolina. Treballs de la Societat Catalana de Geografia 89 : 89-109 (2020)  DIGITAL CSIC

El temporal Glòria va afectar la costa catalana entre els dies 19 i 23 de gener de 2020. En aquest treball es caracteritzen el clima d’onatge i les condicions morfodinàmiques prè-vies a la llevantada, per a després presentar un recull dels impactes més notables. Aquests van consistir en l’erosió de les platges, l’afectació a les estructures de defensa portuàries, destrosses al passeigs marítims i la inundació d’àrees urbanes situades a primera línia entre d’altres. Finalment es presenten les lliçons apreses del temporal consistents en la necessitat d’avançar en un canvi del model de gestió de la costa. Es proposa incorporar les recomanacions dels organismes internacionals, basades en els principis de la gestió ecosistèmica, la qual està emergint com el paradigma dominant en la gestió dels recursos naturals i el medi ambient, i que permet transitar d’una costa molt artificialitzada com l’actual, a un litoral més natural, menys vulnerable i més resilient.