On the presence of a species of Batophora J. Agardh, 1854 (Chlorophyta: Dasycladales) in Formentera, Balearic Islands

Ballesteros, Enric. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears 63: 109-117 (2020)  DIGITAL CSIC

We report on the presence of a species of the genus Batophora in Estany des Peix (Formentera, Balearic Islands). The alga was first detected in spring 2020 when it bloomed in the northern side of the lagoon. According to morphological and reproductive characters the species has been tentatively identified as Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince and S. Baker) S. Berger and Kaever ex M.J. Wynne, although genetic confirmation is needed. Shipping seems the most plausible pathway of introduction. The sudden and rapid proliferation of Batophora in Estany des Peix points to an invasive behaviour of this alga. A future monitoring of the evolution of the invasion is highly recommended.

Donem a conèixer la presència d’una espècie del gènere Batophora a l’Estany des Peix (Formentera, Illes Balears). L’alga ha estat detectada per primera vegada durant la primavera de l’any 2020, quan ha crescut espectacularment a la riba nord de l’estany. En base a caràcters morfològics i reproductius, l’alga ha estat temptativament identificada com a Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince i S. Baker) S. Berger i Kaever ex M.J. Wynne, tot i que són necessaris estudis genètics posteriors per a confirmar-ho. El transport involuntari per vaixells sembla la forma més plausible d’introducció. La sobtada i ràpida proliferació de Batophora a l’Estany des Peix apunta cap a un comportament invasor de l’alga. Es recomana el seguiment de l’evolució de la invasió d’aquesta espècie.