Estudiants de grau

Ets un estudiant de grau i vols fer pràctiques o el teu treball de final de grau (TGF) al CEAB?

Al llarg de l’any el centre acull estudiants interessats en especialitzar-se i aprofundir en l’estudi dels sistemes aquàtics. Hi ha diferents vies d’accés segons quina sigui la teva universitat.

Ets de la UB, UAB o UdG? El CEAB participa activament amb alguns dels seus programes de Grau, a través del quals pots realitzar les pràctiques d’empresa, els pràcticums o el Treball de Final de Grau.

Pràctiques en empresa i pràcticums: Si estàs interessat en realitzar les pràctiques d’empresa al CEAB consulta els projectes que t’interessin i posat en contacte directament amb l’investigador principal. Per als tràmits amb la teva universitat consulta els següents els enllaços:

Universitat de Girona (UdG)
             Universitat Autònoma (UAB)     – contacte: Maite Carrassón
             Universitat de Barcelona (UB)   – contacte: Esther Marrón (telf. 934021429)

Treball de final de grau (TFG): Al CEAB tenim convenis de col·laboració, que permeten als estudiants podeu escollir o bé projectes ja ofertats (UB, UdG) o bé investigadors amb els quals desenvolupar un projecte concret (UAB). En el cas dels projectes, us passem els enllaços on podeu trobar informació de les ofertes específiques dels projectes de la UB, UAB i UdG:

Universitat de Barcelona (UB)
            Universitat de Girona (UdG)
            Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

També podeu contactar directament amb aquells investigadors  que s’adeqüin millor als vostres interessos. Atendran les vostres necessitats segons la seva disponibilitat

Ets un estudiant de qualsevol altra universitat d’aquí o de l’estranger?

En primer lloc t’hauràs de posar en contacte directament amb l’investigador principal de la línia de recerca o projecte en el que vulgueu estar vinculats.
En aquest cas, tant si es tracta de les pràctiques d’empresa com del Treball de Final de Grau, per poder venir a fer les pràctiques al CEAB  s’haurà de fer una estada autoritzada.
Des de universitats estrangeres hi ha diverses opcions. Et posem alguns exemples de beques que s’han fet servir per poder estudiar al centre. Segur que si explores una mica en trobes moltes més.

Leonardo da Vinci dins del programa de beques europeu.
Erasmus-mobiliti de la Università di Bologna.
Campus World Project for training abroad de la Università Politecnica delle Marche.

Vols venir a fer una estada de dos mesos amb nosaltres?

Si ets estudiant de grau i estàs en l’últim any tens la possibilitat de participar en un projecte, demanant beques de dos mesos al programa JAE-INTRO del CSIC. L’objectiu és acostar els estudiants a la carrera investigadora. Aquestes beques es convoquen anualment. Com accedir-hi? Consulta els projectes actuals que té diponibles el centre, posa’t en contacte amb l’investigador i sol·licita la beca dins del termini de convocatòria (normalment al mes de maig).

Per qualsevol dubte o informació addicional posa’t en contacte amb formacio@ceab.csic.es