Formació de professorat

Ets professor de secundària i vols estar en contacte amb la recerca més actual? Aprendre noves eines per incorporar a les teves classes?

Amb la voluntat d’enfortir els vincles amb la comunitat educativa, el CSIC a Catalunya organitza un programa d’activitats dirigit a professorat de ciències de secundària i batxillerat.

El CEAB ofereix en la convocatòria 2016-2017 la següent formació:


Paleobiologia: ensenyaments del passat per gestionar el futur

La demanda més important per part de la societat cap a la comunitat científica és la d’aportar capacitat predictiva. Els ecosistemes canvien constantment, moguts per motors naturals o per la pròpia activitat humana, a escales temporals i espacials molt diferents.

A part dels programes de monitorització i de l’estudi d’”arxius del passat”, la paleobiologia constitueix una de les aproximacions més eficients per estudiar aquest canvi a llarga escala temporal. La paleobiologia permet la identificació de patrons de canvi i en particular de tendències. En aquest curs s’explicaran els fonaments en els que es basa, es descriuran els principals arxius que s’utilitzen per obtenir informació del passat, i es realitzarà una senzilla sessió pràctica simulant l’estudi d’un testimoni de sediment marí.

Data: 23 de març del 2017

Hora: 16:30 a 19:30


Ecologia fluvial: Riuades
Els objectius del curs són: Avaluar els efectes de la freqüència, magnitud i predictibilitat de les riuades en la estructura i el funcionament de les comunitats de la fauna fluvial ; analitzar les estratègies de resistència i resiliència de les comunitats fluvials davant de les riuades; donar eines per fer una diagnosi de cursos d’aigua propers amb els alumnes.

Data: 2 de març del 2017

Hora: 16:30 a 18:30


Com accedir-hi?

A través del Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM), organitzat pel Departament d’Ensenyament.

Posant-vos en contacte amb la Delegació del CSIC a Catalunya: csic.aula@dicat.es

O bé directament amb el CEAB: formacio@ceab.csic.es o amb Leonor Sousa   l.sousa@ceab.csic.es  tel.: 972 33 61 01