Ofertes de feina

31 DE GENER DE 2023

Doctor o Doctora per dur a terme tasques científiques dins de la línia de recerca en ecoepidemiologia del Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional “Ús de noves tecnologies i ciència ciutadana com a sistema d’alerta primerenca i prevenció contra malalties transmeses per mosquits”

Deadline: 28/02/2023


26 D’OCTUBRE DE 2022

Postdoctoral position on temporal community dynamics and species invasions using metabarcoding data

Deadline: 18/11/2022


20 D’OCTUBRE DE 2022

Doctor o Doctora per dur a terme tasques científiques dins de la línia de recerca en ecoepidemiologia del Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional “Ús de noves tecnologies i ciència ciutadana com a sistema d’alerta primerenca i prevenció contra malalties transmeses per mosquits”.

Deadline: 07/11/2022


17 DE JUNY DEL 2022

Optimització de processos i intel·ligència artificial –  Tècnic/a d’investigació del projecte FACE

Deadline: 05/07/2022


7 DE FEBRER DEL 2022

Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) – Personal Tècnic de Suport (PTA)

Deadline: 10/02/2022


Optimització de processos i intel·ligència artificial – Personal Tècnic de Suport (PTA)

Deadline: 10/02/2022


Informàtica – Personal Tècnic de Suport (PTA)

Deadline: 10/02/2022


17 DE GENER DEL 2022

Project Manager for the LIFE RESQUE ALPYR project (2022-2026)

Deadline: 15/02/2022


Communication technician for the LIFE RESQUE ALPYR project (2022-2026)

Deadline: 15/02/2022