Informe Layman.Conservació d’hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels Pirineus

Ja ha sortit l’”Informe Layman.Conservació d’hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels Pirineus”, que tanca el projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS, liderat pel dr. Marc Ventura (CEAB-CSIC). L’informe és un resum en clau divulgativa de les accions que s’han dut a terme en el marc del projecte al llarg dels 5 anys de durada i dels seus principals resultats.