La Conservació de l’Alta Muntanya en un Món Canviant

Llibre que compta amb la participació de tres dels equips d’investigadors del CEAB en motiu del 60è aniversari de la declaració d’Aigüestortes com a Parc Nacional. Cada un ha elaborat un capítol dedicat al seu àmbit d’especialització:

Capítol 7: Cap a una perspectiva de conservació microbiana als llacs d’alta muntanya (Towards a Microbial Conservation Perspective in High Mountain Lakes). Equip Emilio O. Casamayor.

Capítol 8: Per què hem de preservar els llacs d’alta muntanya sense peixos? (Why Should We Preserve Fishless High Mountain Lakes?). Equip Marc Ventura.

Capítol 14: Càrrega de substàncies químiques atmosfèriques a l’alta muntanya: força actual i contaminació heretada (Atmospheric Chemical Loadings in the High Mountain: Current Forcing and Legacy Pollution). Equip Lluís Camarero.

 

La Conservació de l’Alta Muntanya en un Món Canviant

Les muntanyes han sigut les terres emblemàtiques per a la conservació arreu del món. Tot i que hi abunden els recursos naturals, les muntanyes han sigut en general llocs menys propensos a acollir l’assentament de grans poblacions humanes. El seu relatiu paper marginal cap a la societat, juntament amb els seus valors naturals intrínsecs, ha facilitat la creació de reserves naturals amb l’objectiu genèric de preservar espècies i paisatges naturals.

Malgrat que la variabilitat climàtica ha estat reconeguda des de fa molt temps, la declaració de les reserves naturals es va basar en la suposició de que les coses no canviarien significativament durant moltes generacions i que, per tant, les terres preservades romandrien prístines o recuperarien un estat proper al que haurien tingut de no ser altament modificades per part dels humans.

High Mountain Conservation in a Changing World (portada)

Ara la situació ha canviat dràsticament. Actualment, el canvi climàtic i el transport a llarg termini de contaminants està afectant a dites àrees protegides, por la qual cosa les prioritat de conservació poden veure’s desafiades per aquestes noves pressions. Els Parcs Nacionals i altres reserves naturals hauran de revisar les seves metes fonamentals.

Més enllà de gestionar els seus propis problemes interns i les pressions del seu entorn natural i social immediat, hauran de lidiar amb factors ambientals que poden modificar els seus sistemes naturals cap a situacions completament inesperades en el passat més recent. Aquestes condicions canviants es superposaran paral·lelament amb altres del context socioeconòmic local i regional, que al seu torn també reaccionaran a la nova situació.

Quan més gran sigui el problema previst, abans es planificarà la reacció. Donats els escenaris de canvi global, esdevé oportú analitzar el paper de les reserves naturals d’alta muntanya en un context de canvi persistent, avaluar si hi ha objectius no sostenibles i discutir objectius alternatius més en concordança amb la nova situació.

Per a descarregar el llibre complet fes clic aquí.