La importància del liti i el potassi per la indústria moderna

El liti i el potassi són dos minerals molt interessants per la indústria moderna. De fet, el liti és l’element clau per a la transició energètica, per passar de les energies fòssils, basades en el petroli, el gas o el carbó, a les energies verdes o renovables. Actualment, es coneix al liti com l’or blanc i s’estima que al 2020 se n’extrauran 53.000 tonelades a tot el món. El creixement d’aquesta indústria va lligat directament als productes tecnològics, especialment a les bateries dels cotxes elèctrics.

Aquestes explotacions en creixement, porten associada una enorme pressió sobre els recursos naturals a les regions on s’extreuen els minerals. Un exemple, seria el Salar d’Atacama, a Xile, el segon dipòsit de liti i potassi més gran del món. Forma part del Triangle del Liti, nom pel qual es coneix la zona geogràfica ubicada a Amèrica del Sur, al límit d’Argentina, Bolivia i Xile, que concentra entre el 70 i el 85% de les reserves conegudes de liti al planeta.

Aquests minerals s’obtenen bàsicament a través de l’evaporació de l’aigua subterrània dels salars, que es bombeja cap a unes piscines enmig del desert. Aquesta aigua, un cop evaporada, no retorna al seu lloc d’origen, de manera que els nivells d’aigua subterrània disminueixen i els aiguamolls es van assecant. Això provoca que el risc ambiental per la flora i la fauna del salar i pels habitants de la zona augmenti exponencialment.

Amb la idea de capgirar aquesta situació, el passat divendres, el CSIC va firmar un contracte de cooperació científica amb la companyia minera SQM Salar, que centra la seva activitat a la conca del Salar d’Atacama, a Xile. L’empresa, que és un dels líders mundials en l’explotació de liti i potassi, col·laborarà amb els investigadors de 7 centres del CSIC per a conèixer l’ecosistema que explota i millorar el seu pla de seguiment ambiental.

L’objectiu del contracte és el de realitzar un diagnòstic i una avaluació ecològica i ambiental dels diferents sistemes biòtics i abiòtics de la conca. Dos investigadors del CEAB, en Marc Ventura i l’Emili Ortega Casamayor, han entrat a formar part de l’equip d’experts i expertes en ecologia i recursos naturals que duran a terme el projecte.

Durant l’any i mig de duració del mateix, s’estudiarà l’ecosistema del Salar d’Atacama, que és  un dels hàbitats més àrids i més desconeguts del planeta. Al llarg de dues fases, el projecte estudiarà els sòls, l’aigua, la flora i la fauna silvestre i els microorganismes del Salar. És a dir que, pràcticament, se n’avaluaran tots els components ambientals.

A la primera de les fases, es revisarà el Pla de Seguiment Ambiental Biòtic actual i les dades utilitzades en la seva elaboració. A la segona fase, en canvi, l’equip multidisciplinar d’investigadors i investigadores proposaran les correccions i millores que permetin la optimització del Pla de seguiment revisat. D’aquesta manera s’hi incorporaran els coneixements i els avenços científics més recents a nivell mundial.

És imprescindible comprendre millor l’ecosistema que es vol protegir i identificar les seves demandes i necessitats abans de proposar millores de l’estratègia de conservació. Només així podem treballar per garantir la sostenibilitat real d’aquests ecosistemes tan explotats. Mentre es troben alternatives a aquests minerals, cal fer el possible per evitar que els hàbitats d’on s’extreuen desapareguin.

 

Programa emès el 15 de març del 2019

Podcast del programa