La primera trobada de la Taula de Treball per la Tordera

De la primera Taula de Treball per recuperar el Delta de la Tordera i les platges, que va tenir lloc el passat dijous 8 de juny, en va sortir una comissió que es coordinarà des del CEAB i en la qual hi participaran la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els càmpings de la zona representats a través d’una empresa urbanística, pagesos, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la plataforma ciutadana Preservem el Litoral i l’Observatori de la Tordera de la UAB.

La comissió d’experts, o taula tècnica, serà l’encarregada d’elaborar un estudi que marcarà les polítiques per a la regeneració del Delta de la Tordera. El seu objectiu és el redactar el Pla d’Actuació Integral basat en l’estudi tècnic del qual se n’obtindrà la situació actual de l’espai, les solucions de futur i es determinarà com es recuperaran les dinàmiques del riu: el procés de sedimentació i el funcionament dels aqüífers.

“El Delta de la Tordera és un espai de xarxa natura 2000, per la qual cosa és imprescindible que tan el riu com la Punta de la Tordera (delta) siguin funcionals i tinguin unes dinàmiques que permetin el seu bon funcionament; cosa que no passa en l’actualitat”, afirma Rafael Sardá a l’entrevista a Ràdio Palafolls. “Tots els projectes de creixement territorial han d’estar orientats en mantenir la integritat dels sistemes naturals i crec que aquesta Taula de Treball per la Tordera és una de les eines bàsiques de la gestió costanera. El que en surti de tot això serà un exemple prou bo de com hauria de ser realment la gestió de les costes en la seva totalitat”, continua l’investigador del CEAB.

A la primera trobada hi va haver també representació dels quatre municipis implicats: Tordera, Malgrat de Mar, Blanes i Palafolls. Entre els representants es va destacar el compromís de les administracions públiques a trobar punts de confluència entre l’interès públic, el mediambiental i el privat per a la regeneració del Delta.

Podcast de la notícia a Ràdio Palafolls 

Notícia de l’Ajuntament de Malgrat de Mar