L'àrea protegida de les Illes Medes i la recuperació de la fauna marina

L’àrea protegida de les Illes Medes i la recuperació de la fauna marina

Recull de reportatges televisius on Antoni Garcia Rubies (CEAB-CSIC) valora els efectes positius que la declaració d’àrea protegida  de les Illes Medes ha tingut per la fauna marina de la zona, la constatació de que és necessari un llarg període de temps perquè una espècie es recuperi i les conseqüències nefastes en el cas de que aquest fràgil equilibri es trenqui.

Link a TVE1 Telediario 4/10/2013 15:00. Minut 35

Link a   TVE1 Catalunya. Informatiu migdia 4/10/2013 15:00. Minut 15:20

Link a TV3 Telenoticies comarques Girona  4/11/2013

Link a TV3 Telenoticies migdia 4/11/2013. Minut 41

 

L’àrea protegida de les Illes Medes i la recuperació de la fauna marina

Recull de reportatges televisius on Antoni Garcia Rubies (CEAB-CSIC) valora els efectes positius que la declaració d’àrea protegida  de les Illes Medes ha tingut per la fauna marina de la zona, la constatació de que és necessari un llarg període de temps perquè una espècie es recuperi i les conseqüències nefastes en el cas de que aquest fràgil equilibri es trenqui.

Link a TVE1 Telediario 4/10/2013 15:00. Minut 35

Link a   TVE1 Catalunya. Informatiu migdia 4/10/2013 15:00. Minut 15:20

Link a TV3 Telenoticies comarques Girona  4/11/2013

Link a TV3 Telenoticies migdia 4/11/2013. Minut 41

 

L’àrea protegida de les Illes Medes i la recuperació de la fauna marina

Recull de reportatges televisius on Antoni Garcia Rubies (CEAB-CSIC) valora els efectes positius que la declaració d’àrea protegida  de les Illes Medes ha tingut per la fauna marina de la zona, la constatació de que és necessari un llarg període de temps perquè una espècie es recuperi i les conseqüències nefastes en el cas de que aquest fràgil equilibri es trenqui.

Link a TVE1 Telediario 4/10/2013 15:00. Minut 35

Link a   TVE1 Catalunya. Informatiu migdia 4/10/2013 15:00. Minut 15:20

Link a TV3 Telenoticies comarques Girona  4/11/2013

Link a TV3 Telenoticies migdia 4/11/2013. Minut 41