Les observacions recollides per Mosquito Alert confirmen que la primavera de 2020 registra el major número de mosquits tigre dels darrers 5 anys

La primavera de 2020 ha estat la quarta més calorosa a Espanya des de 1965, segons l’Agència Estatal de Meteorologia a partir de dades de juny, i la cinquena més plujosa de segle XXI. Aquestes condicions han generat una primavera idònia per a la reproducció del mosquit tigre.

El nombre de mosquits tigre registrats a Mosquito Alert el primer semestre del 2020 suposen un increment del 70% respecte a 2018, que era fins ara l’any amb més insectes observats a inici de temporada. Ara bé, i a falta de que acabi la temporada, l’any amb més mosquits observats en el seu conjunt segueix sent el 2015.

Les observacions acumulades de mosquit tigre entre 2020 i 2015 mostren que les xifres de l’any actual es tripliquen al maig i juny, per sobre de la valor de qualsevol dels anys anteriors, a excepció de 2018.

Fotografia de mosquit tigre rebuda durant el primer semestre de l’any 2020 a través de l’App Mosquito Alert

Tot i les dades obtingudes, els investigadors del projecte recorden que «el desenvolupament de la temporada 2020 a partir d’ara és difícil de predir».  La tendència de la primavera no es pot extrapolar a l’estiu. Tenint en compte que el cicle biològic del mosquit tigre és d’uns 15 dies, la seva densitat futura està lligada, en gran part, a la disponibilitat d’aigua al llarg de l’estiu, que li ofereix l’oportunitat de reproduir-se.

L’equip d’investigació de Mosquito Alert estudia actualment l’efecte de les variables climàtiques sobre l’explosió reproductiva de mosquits a la primavera. Conèixer aquesta relació permetrà predir com serà el principi de la temporada de l’insecte,  tal com avui som capaços de fer amb la meteorologia.

 

Les corbes d’observacions acumulades es basen en les observacions obtingudes a l’App Mosquito Alert, però corregides per l’esforç de mostreig

 Aquesta dada s’estima a partir del nombre de persones que es troben en una àrea i dia concrets amb l’app de Mosquito Alert activa, així com amb una modelització de la seva propensió a realitzar observacions aquell dia.  Aquesta correcció és important per poder estimar l’abundància de l’insecte: no és el mateix registrar 10 observacions en una zona on hi ha 5 persones amb l’app activada, que 10 observacions en una zona amb 20 persones amb l’app activada.

Per dur a terme aquesta correcció, Mosquito Alert necessita saber quantes persones es localitzen en una àrea concreta amb l’app activa, una dada que sempre s’obté garantint la seva privacitat.