Les primeres conclusions del projecte dedicat al nou model integral de gestió de platges

El projecte PLAYA+, desenvolupat per investigadors del CEAB-CSIC en cooperació amb els Departaments de Geografia i Economia de la Universitat de Girona i l’escola de negocis ESADE-Barcelona, va dur a terme la seva última reunió on es van presentar les seves primeres conclusions. L’objectiu últim de PLAYA+ és el de trobar les millors solucions possibles en els àmbits dels mecanismes de governança, de les activitats socials i de les eines de gestió, per tal d’assegurar l’adaptabilitat de les platges en un entorn d’erosió generalitzada i fort desenvolupament econòmic al llarg de la costa.

Aquesta finalitat es persegueix per mitjà dels mecanismes reconeguts a nivell internacional que relacionen els aspectes ecològics i socials amb l’economia i el canvi global, treballant amb els principis de la gestió per ecosistema. L’esquema que proposa el grup de recerca pretén ser flexible, de manera que sigui aplicable a qualsevol escala espacial i temporal, alhora que serveix de marc conceptual per a la millora contínua de la gestió de platges a les administracions locals, regionals i/o estatals.

A la trobada, a la qual també hi va assistir l’Alcalde de Blanes i el Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Blanes, Miquel Lupiáñez i Juanjo Navarro, es van exposar les seves primeres conclusions generals en els diferents punts d’estudi del projecte, a través d’un seguit de ponències curtes per part dels 3 subgrups, i que es presenten a continuació:

1-Transformació del paisatge de la Costa Brava (Universitat de Girona – Departament de Geografia)

 • En els darrers 40 anys s’ha perdut una gran superfície de platja a la Costa Brava degut a l’erosió costanera, però sobretot degut a la construcció de passejos marítims sobre la platja.
 • Els boscos i els matollars han ocupat gran part dels conreus que hi havia fa 40 anys. A més una part dels conreus s’han convertit a sol urbanitzat, el qual ha augmentat un enormement en les últimes dècades.

2-Evolució històrica i estat actual del Delta de la Tordera (CEAB-CSIC, Grup de Sistemes socio-ecològics en ambients costaners i marins)

 • En el període 1956-2006, degut a actuacions antròpiques realitzades al riu Tordera com ara les extraccions d’àrids de la llera als anys 60 i 70 o la canalització del tram baix del riu han fet que les platges del delta, com s’Abanell, s’erosionessin.
 • Un cop aturades la majoria de les actuacions perjudicials i regenerada la platja artificialment el 2009, l’estat actual (última dècada) de la platja de s’Abanell, s’observen signes de recuperació pel que fa a l’amplada de platja i l’estacionalitat del perfil de platja, que ens plantegen un nou escenari a tenir en compte en la direcció que ha de prendre la gestió futura.

3-Evaluació de la despesa turística directa (CEAB-CSIC, Grup de Sistemes socio-ecològics en ambients costaners i marins)

 • Durant la temporada d’estiu 2015 (de Juny a Setembre) més d’1 milió de persones han visitat la platja de s’Abanell a Blanes.
 • Segons dades extretes d’enquestes realitzades a la platja, s’estima que la despesa directa d’aquests usuaris és una part molt significativa de la recaptació anual d’impostos del municipi de Blanes.

4-Evaluació de l’efecte multiplicador de la despesa turística (Universitat de Girona – Departament d’Economia)

 • Els costos de manteniment de les platges haurien de ser assumits en base al benefici que cada agent implicat n’extreu.

5-Valoració de la funció natural i de protecció de les dunes costaneres (Universitat de Girona – Departament de Geografia)

 • Les dunes costaneres tenen una enorme influència en la funció natural i de protecció de les platges ja que són capaces d’albergar diverses espècies vegetals que a la vegada esdevenen l’hàbitat de moltes espècies animals i, a més, fixen la sorra protegint la costa de l’erosió produïda pels temporals marítims.
 • Només una petita part de les platges de Catalunya reuneixen les condicions idònies per a l’existència de dunes costaneres de les quals tant sols la meitat en presenten actualment ja que moltes dunes han estat destruïdes per la construcció de passejos marítims.

6-Enquesta sobre governança de platges (ESADE-Barcelona)

 • Bastants municipis creuen que perdrien entre el 75% i el 100% del turisme si es quedessin sense platja. Aquesta dada es molt greu quan ens manifesten que el turisme es la seva principal font econòmica.
 • Els ajuntaments enquestats consideren bona la gestió que fan de les platges, excepte en el cas de la gestió lligada a la funció natural la qual aproven pels pèls.

7-Problemàtiques de la governança de platges (Universitat de Girona – Departament d’Economia)

 • La demanda potencial d’una platja, juntament amb la quantitat de platja disponible són factors a tenir en compte en el moment de gestionar una platja.
 • En els darrers anys la demanda no para de pujar mentre que la quantitat de platja disminueix fet que dóna lloc a problemes de saturació a les platges.

8-Funcionament del Delta de la Tordera: Balanç sedimentari i aqüífer (CEAB-CSIC, Grup de Sistemes socio-ecològics en ambients costaners i marins)

 • Les dades obtingudes de l’estudi de la quantitat de sorra que baixa per el riu Tordera es troben en la línia dels darrers estudis realitzats en base a l’estudi dels lòbuls sedimentaris en profunditat que estimen una aportació d’entre 150.000 i 200.000 metres cúbics anuals. Les dades obtingudes doncs, són sensiblement superiors a les estimacions tradicionals d’entre 20.000 i 40.000 metres cúbics.
 • El control setmanal de l’aqüífer del Tordera ens ha permès fer un seguiment de l’estat de l’aqüífer i observar, entre altres coses, l’efecte que tenen els bombaments d’aigua subterrània per a ús domèstic i agrícola .

9-Pàgina Web

 • S’està desenvolupant una web amb domini dunes.cat on hi ha informació de totes les platges i dunes costaneres de Catalunya així com esquemes de perfil de platja i mapes de tipus de paisatge i usos del sol.
 • La web està en versió BETA i s’espera tenir-la enllestida a principis de l’estiu de 2017.

CONSIDERACIONS FINALS

 • En els propers mesos s’aniran publicant diversos articles científics lligats al projecte PLAYA+ per part dels diferents grups de treball que treballen en el projecte.
 • Tot i finalitzar aquest projecte, es pretén continuar treballant en la línia que es ve desenvolupant des de fa ja més de 10 anys. Per això s’inicia el procés administratiu per sol·licitar un nou projecte.
 • El regidor Juanjo Navarro i l’alcalde Miquel Lupiáñez de l’Ajuntament de Blanes han assistit a l’acte final del projecte i han pres nota de diverses dades i conclusions exposades i han manifestat la seva intenció de seguir col·laborant estretament amb el grup d’investigació.

desembocadura Tordera 1

Platja de S’Abanell, 1968. Foto: Fons Ricard Serrat Rondón (Arxiu municipal de Blanes)

desembocadura Tordera 2

Platja de S’Abanell, 2007. Foto: Rafa Sardá

610x406

Desembocadura de la Tordera. Foto: David Lozano