Los peces invaden los Alpes. Conservación activa de los ecosistemas acuáticos en el Parque nacional Gran Paradiso-Italia

 Per Rocco Tiberti (Parco Nazionale Gran Paradiso). El 29 de gener del 2015 dins del cicle de Seminaris del CEAB.

Rocco Tiberti (Parco Nazionale Gran Paradiso) ens presenta el projecte LIFE+ BIOAQUAE.

Un dels objectius principals d’aquest  projecte, i en el que se centra la xerrada,  és el procés d’eradicació  de les espècies de peixos introduïdes al Parc Nazionale Gran Paradiso (Alps italians).

Segons ens explica, en el seu origen aquest parc va tenir com a objectiu principal la conservació de la cabra montesa dels Alps (a principis del 1800 només en quedaven uns 100 exemplars). Malgrat tot, amb el temps es van adonar que  havien centrat tots els esforços en la recuperació d’aquesta espècie i en la conservació de la biodiversitat dels sistemes terrestres en general,  i  s’havia desatès la conservació de la biodiversitat dels sistemes aquàtics.

Així doncs, l’àmbit d’actuació medioambiental al Parc Nazionale Gran Paradiso es va diversificar, i una de les primeres coses que  van observar és que la qualitat de les aigües dels seus llacs era pèssima. Van apuntar com a causes principals d’aquesta mala qualitat la introducció d’espècies de peixos provinents d’altres indrets, les preses per generar electricitat, i  la proliferació de barquetes d’esbarjo durant l’estiu.

Una de les parts més importants del projecte se centra en eradicar una d’aquestes espècies introduïdes, concretament el salvelinus fontinalis, una truita provinent de nordamèrica que va ser introduïda a principis dels anys seixanta. S’ha comprovat que allà on hi ha aquest peix disminueix de manera alarmant  la biodiversitat aquàtica.

Per dur-ho a terme s’utilitzen tècniques de pesca no invasives, com les xarxes o l’electropesca, per no eliminar també altres espècies que tenen un gran valor des del punt de vista de la conservació. També s’ha demanat ajuda als pescadors de la zona, amb el doble propòsit d’eliminar aquesta espècie, i de fer alhora una tasca d’educació medioambiental.

Els resultats  són molt esperançadors, comprovant -se cada any com la població d’aquesta espècie de truita disminueix de manera molt significativa allà on s’intervé.  Al mateix temps s’observa que es recupera la biodiversitat dels llacs, encara que aquesta recuperació depèn també en gran mesura de les pròpies característiques de cada espècie.

Els investigadors del projecte esperen eradicar definitivament en els propers anys aquesta truita introduïda, acabant així amb èxit un dels principals objectius del projecte LIFE+ BIOAQUAE.

https://vimeo.com/118222703