Luis Francisco Ruiz-Orejón (CEAB-CSIC) parla dels microplàstics al programa “30 minuts” de TV3

Luis Francisco Ruiz-Orejón, que ha acaba de fer el doctorat al CEAB-CSIC, va intervenir al documental “Plastificats” del programa 30 minuts de TV3, parlant dels microplàstics que es troben en els primers centímetres de la superfícies de les aigües del mar Mediterrani. Segons l’estudi que ha dut a terme al nostre centre, ha pogut comptabilitzar més de quatre milions de micropartícules de plàstics a les aigües més somes del nord de les illes Balears. Si s’extrapolen aquestes dades a la resta de la Mediterrània, estaríem parlant d’unes xifres al voltant de mil cinc-centes tones de microplàstics surant només en aquest mar. Aquestes dades són encara més preocupants si tenim en compte que aquestes partícules no només no es descomponen sinó que passen a la cadena tròfica, arribant en darrer terme al consum humà.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/plastificats/video/5794260/