Memòria tècnica del projecte LIFE+LIMNOPIRINEUS

Ja es pot descarregar des de la pàgina web del projecte la versió en pdf de la memòria tècnica del projecte LIFE+LIMNOPIRINEUS: Conservació d’hàbitats i espècies aquàtiques d’alta muntanya del Pirineu.

Aquesta memòria ha estat coordinada per Empar Carrillo, Josep maria Ninot, Teresa Buchaca i Marc Ventura.

http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/monografia_tecnica-cat-pag.pdf