La millor tesis europea d’Ecologia d’aigua dolça és ‘Marca CEAB’

L’Stephanie Merbt ha rebut el EFFS Award for the best PhD Dissertation in Freshwater Sciences (2015-2016), premi atorgat per la EFFS (European Federation for Freshwater Sciences), per la seva tesis Microbial nitrification in urban streams: from single cell activity to ecosystems processes’, dirigida per l’Eugènia Martí i l’Emilio O. Casamayor del CEAB.

Aquest premi reconeix la vàlua a nivell europeu del treball realitzat per l’Stephanie en l’àmbit de l’ecologia de les Fresh Waters, en el qual ha estudiat els mecanismes i factors reguladors del procés microbià d’oxidació de l’amoni en rius urbans afectats per efluents procedents de les depuradores. Es tracta d’un tipus d’estudi imprescindible dins del context actual de Canvi Global en el qual ens trobem, on l’activitat humana és una de les principals causes de la degradació de l’estat ecològic dels rius.

A la seva tesis, l’Stephanie va treballar amb les comunitats microbianes o biofilms desenvolupats sobre els còdols del riu, els quals són autèntics bioreactors naturals que depuren l’aigua del mateix. Va combinar sofisticades tècniques d’ecologia microbiana molecular i de biogeoquímica fluvial per a respondre a preguntes de gran interès actual, des del punt de vista ecològic i ambiental, en aquest camp de la ciència.

L’escala de l’estudi anava des del nivell molecular i cel·lular al laboratori fins al nivell ecosistèmic en rius de la conca de la Tordera. S’hi va extrapolar la comprensió dels mecanismes cel·lulars per a entendre els efectes generats al riu i l’adaptació ecològica de les poblacions microbianes a les pertorbacions i alteracions introduïdes als ecosistemes naturals per l’acció directe de l’espècie humana.

Es tracta d’una tesis transversal que ha revelat una nova manera d’entendre la resposta dels ecosistemes fluvials afectats per la intensa activitat humana i que ha merescut el reconeixement com a millor tesis europea de la especialitat.