Naturalea ha elaborat un informe on es detallen les obres de millora fetes a l’Urban River Lab (URL)

Naturalea, entitat que forma part de l’conglomerat d’empreses que constitueixen el conveni de l’Urban River Lab (URL), ha elaborat un informe on es detallen les obres de millora realitzades en aquesta infraestructura.

Les obres es van dur a terme entre els mesos de març i juliol del 2020, a les instal·lacions ubicades a la depuradora de Montornès del Vallès (EDAR).

L’Urban River Lab (URL) és un laboratori de recerca a l’aire lliure pioner al sud d’Europa, que estudia els múltiples efectes de l’activitat humana sobre els nostres rius. L’URL consta de 18 canals i 12 llacunes d’inundació dissenyats per a la pràctica experimental, alimentats per l’aigua tractada provinent de l’efluent d’una estació depuradora d’aigües residuals. L’objectiu principal del URL és desenvolupar noves eines i estratègies per millorar la qualitat i la gestió dels rius fortament modificats. Les seves infraestructures estan formades per diferents àrees de recerca que, algunes d’elles i degut al pas del temps, s’han anat deteriorant.

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), el Consorci Besòs Tordera i Naturalea hem fet una inversió de més de 160.000€ per a l’execució de diverses actuacions per a millorar les condicions de treball.

La realització d’aquestes intervencions permetrà tenir un funcionament complet de les instal·lacions i la millora de l’equipament del URL. Les actuacions que s’han dut a terme amb aquesta intervenció són: La impermeabilització dels canals;  la instal·lació de sensors per a mesurar el cabal d’aigua Circulant; la construcció d’una caseta prefabricada com espai de treball i integració paisatgística; la ordenació dels entorns de l’URL; la millora del viver i de les piscines metàlꞏliques; i la construcció d’un mirador.

Fig 1: Plànol amb la ubicació de les actuacions.

Aquí podeu consultar l’informe final dels Treballs de Millora de les instalꞏlacions del Urban River Lab (URL)