Nova web del projecte Life + LimnoPirineus

El projecte LIFE+ LimnoPirineus ha presentat un nou espai web (www.lifelimnopirineus.eu) que té com a objectiu difondre les actuacions i activitats realitzades en el marc del projecte i proporcionar informació sobre la situació i conservació dels hábitats i de la fauna asociada dels ecosistemes aquàtics d’alta muntanya del Pirineu. El web està destinat a tot tipus de públic i ha de servir d’eina de difusió per a la població en general