La meva recerca es centra en la caracterització dels ecosistemes bentònics marins utilitzant noves tècniques genètiques com és el Metabarcoding. Aquesta aproximació la duem a terme a dos nivells: a nivell de comunitat analitzant la composició d’espècies i a nivell de població dins d’una mateixa espècie. Això ens permet trobar patrons poblacionals de centenars d’espècies a la vegada, cosa que pot donar lloc a validar o proposar noves hipòtesis que expliquin el present de la distribució espacial de les espècies.

A més, aquestes noves eines ens permeten dur a terme una caracterització a gran escala i trobar aquelles regions que siguin estratègiques per entendre com afecta el canvi climàtic en aquestes comunitats. Donat que aquestes aproximacions són molt recents, es requereix la creació de nous programes informàtics per analitzar aquestes dades. Part de la meva recerca també es basa en programar i optimitzar els processos bioinformàtics.