La meva tesi versa sobre l’aplicació de nous mètodes genètics (metabarcoding) per caracteritzar la biodiversitat de les comunitats bentòniques marines.