Estudi dels mecanismes de retroalimentació que determinen les dinàmiques no lineals (transicions crítiques) dels ecosistemes de macròfits del Mediterrani. Específicament, l’estudi es centra en els mecanismes relacionats amb la interacció herbívor-macròfit sota condicions d’estrès d’origen antropogènic.