• Tasques d’habilitada-pagadora al centre.
  • Control de tresoreria, pressupost i facturació. Estableix la relació administrativa-comptable amb els serveis centrals.