La prevenció de la contaminació ambiental és un dels meus majors interessos. Treballar per a contribuir que siguem societats cada vegada més conscients, desafiar l’status quo i proposar canvis és la meva motivació. Per això, la ciència ciutadana es presenta com un nou enfocament de gran valor. Capaç de donar una informació que seria molt costosa d’adquirir per altres mitjans, possibilitant la difusió de problemàtiques que d’altra manera no serien visibles i fent possible que els actors afectats per les polítiques públiques puguin tenir un paper en la governança.

Al CEAB, participo en el projecte Plastic0pyr, en l’avaluació de la contamiació per plàstics en rius de muntanya i les alternatives de participació ciutadana a través de la ciència.