Tasques d’habilitat-pagador al centre.

Control de tresoreria, pressupost i facturació. Estableix la relació administrativa-comptable amb els serveis centrals.