El meu camp d’interès es centra sobretot en l’estudi de las comunitats bentòniques i la seva taxonomia de las costes catalanes. Actualment el meu treball consisteix en la recol·lecció i experimentació d’individus que pertanyen al Phyllum Porifera, per al grup d’investigació de Manuel Maldonado.