L’avens tecnològic en teledetecció i seguiment remot d’animals ha obert un nou món en el camp de l’ecologia de el moviment. Avui dia l’obtenció de dades empíriques ha deixat de ser un factor limitant i la seva anàlisi integral és un dels principals reptes a superar. Aquest fet ha motivat una gran quantitat d’estudis i ha permès el desenvolupament inicial d’aquesta branca de l’ecologia. Tanmateix, la seva base teòrica encara ha de madurar i unificar totes les disciplines que l’integren. Això és especialment cert en l’estudi del comportament de cerca en animals, on nous enfocaments teòrics plantegen qüestions fonamentals que requereixen experiments en els quals no només es controli la informació accessible als animals sinó també els seus estats interns i capacitats sensorials. En el nostre grup de recerca abordem l’estudi de l’ecologia de el moviment des d’aquesta perspectiva, intentant unir teoria i metodologia experimental. En particular, la meva investigació es centra en comprendre com Caenorhabditis elegans equilibra el compromís intensiu-extensiu durant el procés de cerca, posant especial èmfasi en identificar quins mecanismes físics modulen el seu comportament motor i com estan implementats biològicament.