Graduada en Biologia per la Universitat de Girona.

Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural per la Universitat de Barcelona.

Interessada en l’ecologia d’aigües continentals i en la distribució i impacte que poden tenir nous contaminants, especialment els plàstics. Actualment estic contractada pel projecte PLASTICØPYR, que es dedica a avaluar l’impacte de plàstics en sistemes d’alta muntanya. La meva funció principal és la de desenvolupar un protocol de mostreig i d’anàlisis al laboratori de mostres de diferents orígens per detectar i quantificar la presència de partícules de plàstic.