Vés al contingut
Search
Close this search box.

Mateu Menéndez Serra

Investigador en formació

Departament

Contacte
Email

mateu.menendez@ceab.csic.es

Perfils de publicacions

NºORCID:

0000-0003-0680-5304

Mateu Menéndez Serra

Investigador en formació

Graduat en Ciències Ambientals (UB) i Màster en Recerca i Avenços en Microbiologia (UGR). Els meus interessos científics es centren en les comunitats microbiològiques presents en masses d’aigua de diferents procedències. Durant els meus estudis de grau i màster vaig participar en el desenvolupament de protocols per anàlisis microbiològics en depuradores i vaig participar en un estudi dels microorganismes amb capacitat degradadora d’hidrocarburs presents a l’aigua de mar. Actualment, la meva tesi doctoral es centra a establir relacions entre l’ecologia microbiana empírica i les teories d’organització de la biodiversitat a l’espai i el temps. Amb aquest fi, treballo amb un dataset format principalment per mostres de llacunes someres salades de la zona de Monegres, així com mostres de sols procedents de la mateixa zona, les quals analitzo fent servir tècniques de metagenòmica i diferents enfocaments d’estadística multivariant.

PROJECTES

INTERACTOMA proposa enfocaments computacionals que explotin la co-ocurrència de gens amb funció coneguda i desconeguda i la co-ocurrència ambiental de diferents espècies microbianes per generar hipòtesis i prioritzar objectius de recerca futura amb interès ecològic o biotecnològic.