Doctora en Ciències del Mar per la Universitat de Barcelona l’any 2004. Actualment és l’encarregada del servei de Analásis d’Estructures de Creixement del CEAB.

La principal línia d’investigació en què treballa és l’ecologia de peixos litorals, amb especial èmfasi en els estadis inicials de larves i juvenils. La capacitat tècnica obtinguda i perfeccionada en el camp de l’anàlisi dels otòlits li ha permès obtenir nombroses dades sobre diferents paràmetres de la vida larvària de les espècies que han estat la base dels seus treballs científics.

 

CAMPS D’INTERÈS:

– ANÀLISI D’OTÒLITS

– ECOLOGIA DE PEIXOS DE LITORAL

– ESTADIS INICIALS DE LARVES I JUVENILS DE PEIXOS

– FLUX GÈNIC I CONSERVACIÓ