Sóc un ecòleg d’aigua dolça interessat en el funcionament dels ecosistemes, i especialment en la fauna aquàtica de rius i estanys. Com a part del meu doctorat, estudio l’impacte d’espècies invasores (introducció de peixos) sobre la comunitat de macroinvertebrats aquàtics d’alta muntanya. Faig servir la combinació de tècniques genètiques i aproximacions morfològiques per caracteritzar la biodiversitat de les comunitats d’invertebrats, a més d’avaluar les amenaces a què s’enfronten en el context de Canvi Global.