Soc graduat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i tinc un màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Al llarg de la meva trajectòria acadèmica he participat en projectes de recerca sobre ecologia evolutiva i conservació, especialment en el camp de les interaccions planta-pol·linitzador, però també he centrat els meus esforços en els impactes potencials de les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes terrestres. La meva funció al CEAB és participar en l’elaboració d’unes bases tècniques per al programa de millora de la xarxa Natura 2000 a Espanya, amb l’objectiu de proposar l’establiment de límits quantitatius per a la consideració de poblacions significatives de diferents espècies.