Recerca en ecologia i biologia marina.
Conservació i gestió de biodiversitat i ecosistemes.
Ecologia funcional i anàlisis estadístics per entendre el rol d’organismes marins en els seus ecosistemes.
Fisiologia animal i zoologia.