Graduada en Ciències Ambientals i estudiant de màster d’Oceanografia i gestió del medi marí a la Universitat de Barcelona. Estic realitzant el TFM al CEAB sobre l’estudi dels mètodes de reclutament de Cystoseira per la restauració d’ecosistemes bentònics.