La meva investigació sobre ecologia marina s’enfoca en comprendre els impactes del canvi global (escalfament i acidificació de la mar, espècies invasores i degradació de l’hàbitat per activitats humanes) en el funcionament dels ecosistemes costaners. Les meves contribucions més significatives a la ciència es basen en el meu estudi pioner, utilitzant enfocaments experimentals descriptius i a llarg termini, de l’ecologia d’un corall invasor, Oculina patagonica, al Mar Mediterrani. La meva recerca a gran escala sobre les poblacions d’O patagonica va contribuir a determinar que és una espècie clau capaç d’impulsar un canvi de fase en els esculls rocosos dominats per macroalgues cap als coralls, alterant l’estructura i la funció dels ecosistemes costaners temperats. Els boscos d’algues dominen els esculls rocosos a les zones costaneres temperades, però el canvi global està facilitant la substitució d’algues per coralls a les zones temperades de tot el món, un procés que s’ha anomenat ‘tropicalització’.

Els meus interessos de recerca actuals apunten a millorar el coneixement sobre els efectes del canvi global en els ecosistemes marins bentònics dominats per coralls i gorgònies, particularment en la pèrdua de biodiversitat (és a dir, esdeveniments de mortalitat en massa d’invertebrats marins nadius) i canvis de fase dramàtics (és a dir, la ‘tropicalització’ per part dels coralls en els boscos d’algues) al mar Mediterrani i altres regions temperades de tot el món, i per al desenvolupament de tecnologies orientades a la gestió, conservació i restauració d’hàbitats marins.