• Formalització de les estades autoritzades.
 • Acollida del personal nou del CEAB.
 • Control de la documentació i de les assegurances de cotxes i embarcacions.
 • Formació: informar dels cursos que organitza el CSIC i col·laborar en l’organització dels cursos que es fan al CEAB.
 • Tasques administratives de les activitats de la Comissió de Divulgació Científica del CEAB
 • Tramitació dels congressos internacionals per al seu pagament.
 • Organització i manteniment de l’arxiu general del CEAB.
 • Tramitació del procediment de dietes i viatges.
 • Facturació interna dels vehícles del CEAB
 • Justificació de despeses.
 • Facturació interna.
 • Facturació entre els centres del CSIC.
 • Control, escaneig i arxiu de les transferències.
 • Facturació, control y liquidació d’ingressos derivats de contractes d’investigació, convenis i prestacions de serveis.
 • Recolzament a les  relacions institucionals , amb empreses, a l’elaboració de convenis i a la coordinació general.
 • Fundraising.
 • Recerca i seguiment de convocatories de finançament internacional no convencionals (Banco Mundial, UNESCO, fundacions).
 • Gestió inventari i patrimoni.
 • Organització i ordre de les actes de Junta de Govern.
 • Recolzament a magatzem.