L’objectiu del meu doctorat és estudiar les diferències genòmiques associades a l’alta mortalitat durant la fase de reclutament dels peixos litorals i els patrons de distribució de la variabilitat genòmica en organismes marins emprant peixos demersals del mediterrani occidental com a cas d’estudi.