Participaré en l’elaboració de les “bases tècniques que justifiquin l’establiment de límits quantitatius per a la consideració de poblacions significatives d’espècies” per al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic d’Espanya. Aquest document hauria d’ajudar als gestors corresponents i als responsables espanyols de Servei de la xarxa Natura 2000, com a guia per a quantificar la necessitat de protecció d’espècies en aquests espais protegits, en base a criteris demogràfics. El meu treball específic consistirà en contactar als responsables de cada un dels països de la EU i recopilar informació sobre els criteris reals utilitzats per tots els estats membres i en les diferents comunitats autònomes, en el cas d’Espanya. Aquest projecte hauria de servir també com un primer pas per construir una xarxa de demògrafs europeus i aconseguir un consens sobre quin hauria de ser el millor criteri a utilitzar en tota la UE i per a diversos agents i programes de conservació (per exemple, la IUCN).