Gerent del CEAB. Realitza tasques de coordinació administrativa entre el personal administratiu i el personal científic-tècnic. És interlocutor a nivell d’administració central entre les necessitats científiques i la regulació legislativa que marquen les directrius del CSIC i del seus centres.

És responsable juntament amb direcció de l’estat dels comptes. Controla la legalitat de les despeses i ingressos, i la correcta assignació pressupostària. És secretari de la Junta de Govern del Centre.