Pertorbacions, feedbacks comportamentals i dinàmica de poblacions en animals socials

Un llibre escrit per Daniel Oro (CEAB-CSIC) i editat per Oxford University Press acaba de sortir a la llum. Aquest treball trans-disciplinar explica cóm les pertorbacions poden afectar les dinàmiques poblacionals dels animals socials, inclosos els humans.

Les respostes socials a les pertorbacions, especialment la dispersió o migració, poden generar dinàmiques poblacionals no-lineals, com l’aparició de punts d’inflexió (tipping points)  i transicions crítiques, que poden provocar canvis catastròfics i col·lapses. El llibre descriu els vincles entre els feedbacks comportamentals (principalment l’ús d’informació social i la imitació social) i les dinàmiques poblacionals no-lineals a diferents escales espacials (dinàmica local i dinàmica de metapoblacions). En el text, s’exploren els avantatges i els costos evolutius de la socialidad en particular davant les pertorbacions, com ara les epidèmies. Diferents exemples del món natural il·lustren cadascun dels temes principals: la prospecció, la idoneïtat de l’hàbitat, la dispersió col·lectiva i la evolució cultural. La guerra i els conflictes humans, esmentats en diversos capítols juntament amb models quantitatius i qualitatius, també es consideren una forma de pertorbació i representen un exemple paradigmàtic de la lògica implícita d’aquest llibre. Aquesta aplicació a la nostra pròpia espècie és particularment oportuna, donat l’interès creixent sobre el canvi global, les pandèmies, les migracions humanes i la crisi mundial de refugiats.

El llibre s’adreça als ecòlegs de camp, teòrics i evolutius, particularment a aquells que treballen en les dinàmiques poblacionals i l’ecologia del comportament de qualsevol animal social, inclosos els humans. La seva superposició amb l’estudi dels sistemes complexos també assegura l’interès per a científics d’altres disciplines com la sociologia, l’antropologia, la física, la ciència computacional, l’economia i les matemàtiques.

https://global.oup.com/academic/product/perturbation-behavioural-feedbacks-and-population-dynamics-in-social-animals-9780198849834?cc=es&lang=en&#