El Sistema Distribuït de Col·leccions Científiques (DiSSCo) és una infraestructura de recerca distribuïda (RI) que treballa per a la unificació digital de tots els actius de ciències naturals europeus sota polítiques i pràctiques comunes de conservació i accés per fer fàcilment les dades FAIR.

Amb aquest aproposta busquem finançament per al node nacional (NN-DiSSCo-ES) per garantir un paper central per al CSIC i Espanya en les fases de transició i construcció de DiSSCo. Basem la proposta en més de dues dècades de treball amb col·leccions europees a través del CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) per combinar i estandarditzar la conservació, gestió i accés a les Col·leccions Científiques Europees (SC), i generar finançament de recerca associat. El proper pas crític és incorporar totes les col·leccions de recerca espanyoles a NN-DiSSCo-ES, assegurant que siguin accessibles a través de protocols digitals comuns i assegurances, permetent a les institucions millorar la qualitat de les dades i serveis que brinden, i augmentant significativament la capacitat de reutilització per parts interessades internacionals.

Els nostres objectius són:

  1. Incorporar les col·leccions objectiu del CSIC a NN-DiSSCo-ES;
  2. Organitzar i coordinar les col·leccions, béns i serveis del CSIC per a una incorporació reeixida a DiSSCo-RI;
  3. Comunicar a nivell nacional i internacional les fortaleses i el valor del lideratge del CSIC en accions i paquets de treball per a la fase de construcció de DiSSCo-RI.