Conveni de col·laboració entre la Universitat de CiènciesAaplicades Hochschule Fresenius (Alemanya) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Projecte Finalitzats

FRECEAB

El CSIC a través del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i la Universitat de Ciències Aplicades Fresenius Hochschule (Idstein, Alemanya), han signat recentment un Acord de Cooperació amb el propòsit de promoure la recerca aplicada des de l’àmbit de la recerca ambiental marina, alhora que es contribueix a la internacionalització de l’educació superior a Europa.

En particular, el present acord busca formalitzar i impulsar la cooperació ja existent entre les dues parts, mitjançant l’enviament d’estudiants Erasmus de la Universitat Fresenius al CEAB, amb la finalitat de realitzar estades de formació de meitat de carrera (cinquè semestre) i de final de grau (vuitè semestre), per abordar temes relacionats amb canvis ambientals del medi marí que poden estar relacionats amb el canvi global i que es desenvolupen dins del marc d’activitats de l’Observatori Marí (OOCS) del CEAB.

En funció de l’interès i habilitats de l’estudiant, s’estructura un pla de treball individualitzat enfocat a àmbits com el monitoratge del medi marí a través de sistemes d’observació in situ i observació remota, anàlisi estadística de sèries temporals ambientals o simulacions numèriques de processos biogeoquímics i físics.