La característica més extraordinària de la vida és la seva capacitat de generar diversitat. Sobre aquesta biodiversitat descansa l’estructura dels ecosistemes i dels serveis que aquests proporcionen. És en la biodiversitat microbiana on es troba la major riquesa genètica, proteica i de funcions metabòliques dins de la biosfera, fruit dels més de 3000 milions d’anys d’evolució i refinament del seu arsenal genètic, gràcies a la seva íntima relació amb la geoquímica del medi natural al llarg de la seva dilatada història evolutiva. Aquest projecte contempla dues línies de treball basades en aspectes d’ecoinformàtica i computació massiva de dades aplicant les eines dissenyades i optimitzades pel nostre equip del CEAB. D’una banda la línia d’ ECOLOGIA I EVOLUCIÓ EN AMBIENTS EUXÍNICS (sulfurosos i anòxics) vinculada al projecte del JCraig Venter Institute “Global Lake Sampling (GLS)” que busca explorar aspectes de l’ecologia i evolució microbianes en ambients euxínics. La segona línia MINERIA DE DADES OBTINGUDES EN OBSERVATORIS GENÒMICS I PROJECTES DE MICROBIOMA està vinculada a la COST-Action CISME “Microbial Ecology & The Earth System: Collaborating for Insight and Success with the new generation of sequencing tools” que busca (i) l’optimització i estandardització de protocols de generació, manipulació, emmagatzematge i disseminació de dades genètiques ambientals, (ii) desenvolupament d’aproximacions estadístiques i conceptuals per a l’anàlisi de dades massius i (iii) l’enfortiment d’un espai europeu de recerca per a l’establiment d’un Sistema Europeu de Prospecció de la Riquesa Microbiològica com a factor estratègic equivalent als serveis de prospecció geològic-miners.