The BIGPARK project will extend over time the genetic and ecological monitoring undertaken in the Cabrera Archipelago and Atlantic Islands. Conventional inventories and metabarcoding of eDNA will be used to assess natural and invaded communities in a context of global warming.

La monitorització a llarg termini dels paràmetres biològics i ecològics és una eina imprescindible per avaluar alteracions en l’estat de conservació de les comunitats naturals i per permetre una gestió adequada de les amenaces sobre elles. El projecte BIGPARK proposa continuar la monitorització genètica, ecològica i ambiental que s’està duent a terme en Pacs Nacionals amb domini marítim. Aquests seguiments tenen com a objectiu comunitats natives i comunitats envaides per algues introduïdes en un contexte de calentament global. Un seguiment genètic de les comunitats bentòniques usant metabarcoding es va iniciar a Cabrera i Cíes en 2014, i es va ampliar per incloure comunitats amb algues invasores el 2015. El seguiment tradicional de les comunitats algals a Cabrera es va iniciar el 2005, i la presa de temperatura en continu el 2007. Es proposa continuar aquests seguiments el 2018 i 2020, afegint dos punts més en el temps en un contexte recent de repetides anomalies tèrmiques. D’altra banda, s’iniciarà el monitoratge de la ictiofauna usant eDNA; així com censos d’abundància de les principals espècies d’herbívors. Finalment, amb totes les dades disponibles es realitzarà per primera vegada una aproximació formal a modelar la importància relativa dels factors biòtics (competència, herbivoria) i abiòtics (temperatura, característiques físiques de les comunitats) en l’expansió de les algues invasores. Els resultats d’aquest projecte proveïran les autoritats dels Parcs amb una eina potent per predir i gestionar les alteracions que s’estan produint en les comunitats marines lligades a la proliferació d’algues invasores i a l’escalfament global.